Bestuur


Het bestuur van de stichting Nationale Crowd Fund Garantie NCFG wordt gevormd door drie ervaren en betrokken ondernemers die de afgelopen 15-20 jaar hun sporen hebben verdiend in de wereld van MKB-advies, start-ups en bedrijfsfinanciering. Zij hebben op deze wijze vanuit diverse posities en voor meerdere belanghebbende partijen een nuttige bijdrage geleverd aan het creëren en behouden van werkgelegenheid, stimuleren en verbeteren van ondernemerschap en het verhogen van de groeipotentie binnen het MKB.

Het bestuur ziet dat crowdfunding een zeer innovatief en veelbelovend alternatief is voor bedrijfsfinancieringen in het MKB. Echter, innovaties gaan over het algemeen gepaard met kinderziektes, onvolkomenheden en wildgroei. Een punt van aandacht hierin is dat in de visie van het bestuur er nog geen adequate en uniforme hulp wordt geboden aan crowdfundprojecten die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De stichting Nationale Crowd Fund Garantie is opgericht om hier verandering in aan te brengen.

Contact informatie en e-mail contact

Het bestuur bestaat uit:

  • Alex Goûtier, voorzitter 06 53 56 97 08
  • Martijn Botermans, penningmeester 06 27 06 27 79

De Stichting NCFG staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68480539 met sbi code 66293 Waarborgfondsen en sbi code 70222 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.

Ook de NCFG kiest voor duurzaamheid en een sociale economie voor het realiseren van maatschappelijke meerwaarden. Wij bankieren daarom vanuit overtuiging bij de Triodos bank.

Ons banknummer is NL59 TRIO 0338 6056 06