Visie & missie

De Stichting NCFG is een onafhankelijke en professionele organisatie die vanuit maatschappelijk oogpunt een bijdrage levert in het voorkomen van defaults in de crowdfundmarkt. Betrokken ondernemers krijgen een objectief en realistische meting van de verslechterde situatie, adviezen en methodes om bedrijfsprocessen en resultaten te verbeteren.

De vaardigheid en inzet van een bekwame bedrijfsadviseur gaat hierbij helpen. De geldmiddelen hiervoor worden collectief gedragen.

Door vroegtijdige interventie wordt de schadelast beperkt voor zowel de geldnemer, de investeerder als het crowdfundplatform. Het vergroten van rendement op investeringen. Op maatschappelijk niveau het behoud van werkgelegenheid en voorkomen van persoonlijke drama’s.

NCFG is maatschappelijk betrokken en onafhankelijk actief in het werkveld van crowdfunding.

Doelstelling:

  • Defaultpercentage in de crowdfundmarkt naar beneden brengen door het tijdig inzetten van professionele, betaalde, adequate hulp.
  • Opzetten en beheren van een waarborgfonds van waaruit deze professionals betaald worden.
  • Het fonds wordt gevuld door een bijdrage van de stakeholders.
  • Verzamelen van big-data om daar op langere termijn lering uit te trekken en advisering en hulp nog vroeger en effectiever in te zetten.