Hero
Afbeelding
Vebego

Werkgroep Actieplan

Het doel van de werkgroep was om te komen tot een blauwdruk voor een actieplan dat partners van de NCFG kunnen gebruiken om de financiële gezondheid van hun werknemers te verbeteren. De werkgroep is vijf keer bij elkaar gekomen om tot deze blauwdruk te komen, waarbij ook gebruik is gemaakt van de kennis en ervaring die op dit punt al aanwezig is binnen de NCFG.

Producten die vanuit deze werkgroep zijn opgeleverd zijn:

Alle deelnemers aan de NCFG hebben een actieplan om te werken aan de financiële gezondheid van hun medewerkers en hebben een start gemaakt met de implementatie hiervan.

Partners

Flanderijn, Rabobank, Friesland Campina, Brainport, Deloitte, KLM, ING

Contactinformatie

Bart Nieuwstraten - bart@ncfg.nl