Image
Actieplannen

Actieplannen

De NCFG heeft een blauwdruk opgesteld welke door organisaties kan worden gebruikt bij het opstellen van een eigen actieplan. In de blauwdruk staat o.a. de aanpak op hoofdlijnen beschreven en wordt een toelichting gegeven op een mogelijke opbouw voor het actieplan.

Deelnemers aan de NCFG hebben (delen van) hun actieplan gedeeld, ter inspiratie voor andere deelnemers. Hieronder zijn ook voorbeeld actieplannen opgenomen van Rabobank, ING en Flanderijn. Het zijn voorbeelden die ter inspiratie zijn gedeeld en is niet een volledige weergave  van wat deze deelnemers doen voor de financiële gezondheid van hun werknemers.

Contactgegevens: bart@ncfg.nl