Image
Interventies

Algemeen

Welkom bij onze kennisbank, waar je in deze categorie waardevolle opnames van WEBINARS terug kunt vinden als ook het recente rapport over de aanpak van organisaties rondom financiële gezondheid van werknemers.

 

RAPPORT: Aanpak van organisaties rondom financiële gezondheid van werknemers

Om een beeld te krijgen wat de NCFG-partners al hebben ingericht om de financiële gezondheid van werknemers te vergroten en waar zij tegenaan lopen, is een vragenlijst uitgezet. De 16 respondenten hebben inzicht geven in hun aanpak van verschillende thema’s: bespreekbaar maken, actualisatie kennisniveau, mobiliseren werknemers, impact op bewustzijn en het aanbieden van interventies (zowel intern als door externe partijen) via verschillende communicatiekanalen. Tot slot is er gevraagd naar de succesfactoren en aandachtspunten bij het inzetten van verschillende type interventies. 

Uit de algemene conclusies blijkt dat: 

 • Een ruime meerderheid van de respondenten een plan van aanpak opgesteld of in ontwikkeling heeft om de financiële gezondheid van werknemers te verbeteren. 
 • De aanpak van de organisaties verschilt in grondigheid; van algemene communicatie rondom het thema tot gerichte trainingen en hulpaanbod. 
 • Ondanks overlappen in de aanpak, verschilt de impact op bewustzijn rondom financiële gezondheid. De helft van de respondenten ervaart positieve impact. 
 • Het (kwantitatief) meten van de impact blijkt lastig. Het gebruik van de aangeboden interventies is (o.a. door terugkoppeling van externe hulporganisaties) beter te monitoren.

Het rapport is hieronder als download beschikbaar. Het dient als achtergrond en inspiratie voor andere organisaties die aan de slag willen met financiële gezondheid. 

Afbeelding
plaatje onderzoek

 

 

WEBINAR 2: Wat kan jij aanbieden aan jouw medewerkers? Ervaringen met verschillende type interventies

Tijdens het dit webinar van de NCFG delen verschillende aangesloten organisaties hun aanpak rondom de financiële gezondheid van hun werknemers. Ook gaan zij in gesprek over dilemma’s, succesfactoren en leerpunten: 

 • Petra van Beek (Nationale Politie) vertelt over de flitspeilingen die uitgezet worden onder werknemers om inzicht te krijgen in de financiële situatie. Verder zal ze vertellen over de aanpak voor specifieke doelgroepen. 
 • Gigi Pop (NN Group) deelt de aanpak voor het aanbieden van hulp bij financiële planning. Zo worden werknemers gestimuleerd om vanuit een breder perspectief naar financiële gezondheid te kijken. 
 • Margreeth Terpstra (Rabobank) praat over haar ervaring met het aanbieden van verschillende type interventies en zal het webinar leiden.

 

WEBINAR 1: Herstel van Balans

Tijdens dit webinar van de NCFG zet Wendy Brink-den Nieuwenboer (Deloitte), hoofd-auteur van het onderzoeksrapport over financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens, de belangrijkste resultaten en aanbevelingen uiteen. Roy Budjhawan (Vebego) en Stijn Kiens (Ministerie van SZW) gaan hier met Bart Nieuwstraten (Lid kernteam NCFG namens ING) over in gesprek. 

Achtergrond

Deloitte heeft samen met Nibud, Universiteit Leiden en kennis-partners ING, ABN AMRO, Rabobank en Achmea voor de tweede keer onderzoek uitgevoerd onder 5.000 Nederlandse huishoudens. Uit de resultaten blijkt dat in 2022 60% van de Nederlanders financieel ongezond of kwetsbaar was, tegen 50% in 2021. 

Opvallende resultaten

In 2022 hadden meer huishoudens dan in 2021 moeite om financieel het hoofd boven water te houden. Dit kwam door onder meer de hoge inflatie en de energiecrisis: 

 • Slechts de helft (54%) van de Nederlandse huishoudens kan alle rekeningen zonder problemen betalen. 
 • De leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar is bovengemiddeld hard geraakt. 
 • Er zijn nog steeds grote verschillen tussen mannen en vrouwen als het aankomt op financiële gezondheid. 
 • Bijna 1 op de 4 huishoudens is (zeer) onzeker over het kunnen doen van grotere uitgaven (tegen ruim 1 op de 6 in 2021).