Image
Meten van de financiële gezondheid

Meten Financiële gezondheid

De NCFG maakt het voor alle deelnemers mogelijk om een nulmeting omtrent financiële gezondheid uit te zetten. De bestaande Nibud Financiële Gezondheidscheck (een online vragenlijst) is doorontwikkeld tot een werkgeversvariant. Werkgevers kunnen deze vragenlijst gebruiken voor het uitzetten van een nulmeting binnen de eigen organisatie om de financiële gezondheid van de eigen populatie te meten. De vragenlijst wordt verstuurd door de werkgever, waarbij de email gebruikt kan worden om bepaalde bestaande interne interventies aan te kaarten. De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands en Engels, kost weinig tijd om in te vullen en is simpel opgesteld. Daarnaast heeft de werknemer voor het invullen van de vragen geen huishoudboekjes, pensioenoverzichten of exacte bedragen nodig. De individuele werknemer krijgt als enige zijn/haar score en bijbehorende tips en adviezen te zien (invullen is dus volledig anoniem). 

De uitkomst van de vragenlijst wordt op geaggregeerd niveau gedeeld met de werkgever. De werkgever ontvangt een standaard rapportage waarmee beoordeeld kan worden welke interventies er binnen de organisatie uitgezet kunnen worden. Ook kunnen de adviezen uit de werkgeversrapportage dienen als input voor het interne beleid en actieplan rondom financiële gezondheid.

Contact

Heb je interesse in of vragen over het uitzetten van deze nulmeting? Neem dan contact op met Paul Bakker (paul@ncfg.nl) of Suzanne Plusquin (suzanne@ncfg.nl