Over de coalitie

Wij zijn publieke en private organisaties die samen willen bouwen aan een financieel gezond Nederland. Onze overtuiging is dat een financieel gezonde maatschappij bijdraagt aan het welzijn van individuen, organisaties, de economie en daarmee onze maatschappij. 

Wij willen impact maken door de financiële gezondheid vandaag de dag te verbeteren – en door te bouwen aan financiële zekerheid voor de toekomst. Dat doen we door voort te bouwen op wat er al is. Met initiatieven die zich hebben bewezen. Met best practices waar we van kunnen leren. Met organisaties die actief willen bijdragen aan de financiële gezondheid van huishoudens in Nederland.

ONS DOEL

In 2030 willen we het aantal huishoudens dat financieel ontoereikend of financieel ongezond is halveren. Dat betekent dat we streven naar:

 • 50% minder huishoudens in armoede in 2030
 • 50% minder huishoudens met problematische schulden in 2030
 • 50% minder betaalachterstanden in 2030
 • 50% minder huishoudens zonder spaarbuffer en juiste verzekeringen
 • 50% minder huishoudens zonder (pensioen) voorzieningen voor later in 2030 
 • 1 miljoen kinderen en jonge mensen (12-25 jaar) met een effectieve financiële educatie in 2030

IEDEREEN KAN BIJDRAGEN 

Wij geloven dat verschillende invalshoeken en partijen nodig zijn om de financiële gezondheid te verbeteren. Nationale publiek-private samenwerking is essentieel. Iedereen kan bijdragen aan het behalen van deze nationale doelen, vanuit zijn of haar eigen perspectief. De overheid, de financiële sector, retail en werkgevers. Kortom; iedereen is welkom om bij te dragen.

WERKGEVERS AAN DE START

Wij starten met het perspectief van de werkgevers. Werkgevers hebben baat bij financieel gezonde werknemers en kunnen tegelijkertijd hier ook echt een groot verschil in maken.

Wij hebben dit perspectief uitgewerkt met 14 werkgevers uit verschillende sectoren, ondersteund door VNO-NCW en SchuldenlabNL. Afgeleid van bovenstaande nationale doelen voor financiële gezondheid, willen we het volgende bereiken:

Het halveren van het aantal werknemers in 2030 dat financieel ontoereikend of financieel ongezond is. Dat betekent dat wij als werkgevers: 

 • Het bewustzijn in onze organisaties vergroten in 2025
 • 50% minder loonbeslagen hebben in 2030
 • 50% minder werknemers hebben zonder voorzieningen voor morgen en later in 2030

AAN DE SLAG

Wij en elke werkgever die deelneemt aan de coalitie start met vier concrete stappen:

 • Wij implementeren de basisset van interventies, gericht op bewustwording en bespreekbaar maken van financiële gezondheid 
 • Wij meten van de financiële gezondheid van medewerkers
 • Wij stellen een actieplan op met werkgeverspecifieke doelstellingen en benodigde interventies
 • Wij verdiepen relevante thema’s en vraagstukken waar nog geen oplossingen voor bestaan.

Elke deelnemende organisatie heeft daarbij zijn eigen instapniveau en volgt zijn eigen weg en tempo.