Hero
Afbeelding
Volksbank

Werkgroep Bewustzijn

De Werkgroep Bewustzijn is gestart omdat veel werkgevers de urgentie van het thema financiële gezondheid binnen de organisatie willen bevorderen en om drempels, zoals schaamte en taboe, te doorbreken. 

Het doel van de werkgroep is het in beeld krijgen van de good practices die het bewustzijn onder alle lagen van de organisatie kunnen vergroten. Daarbij hoort ook de zoektocht naar een aanpak die werknemers motiveert tot het nemen van actie wat betreft hun eigen financiële gezondheid. De werkgroep heeft langs drie lijnen gezocht naar good practices waar goede ervaringen mee zijn: 

  1. Bespreekbaar maken van financiële gezondheid onder werknemers en ingehuurde zelfstandigen waarmee het een ‘algemeen’ geaccepteerd onderwerp wordt en blijft;
  2. Doorlopende actualisatie van het kennisniveau van werknemers m.b.t. financiële gezondheid en van leidinggevenden t.b.v. (vroeg)signalering van geldzorgen en problematische schulden;
  3. Borgen van gedragsverandering om werknemers beter te mobiliseren tot het nemen van actie voor het verbeteren van hun financiële gezondheid.

Als product levert de werkgroep nu een leidraad van good practices op voor het vergroten van bewustzijn in alle lagen van de organisatie (management, HR, leidinggevenden en werknemers). In deze leidraad is beschreven welke type interventies ingezet kunnen worden en welke randvoorwaarden nodig zijn om dit tot een succes te maken.

Deze werkgroep draagt direct bij aan één van de hoofddoelen van het werkgevers-perspectief binnen de NCFG, namelijk: het vergroten van bewustzijn rondom financiële gezondheid in onze organisaties in 2025. Het komende halfjaar zet de werkgroep devolgende stappen door zich te richten op:  

  • Het delen van kennis en ervaringen zodat alle NCFG-partners minstens één good practice hebben geïmplementeerd voor het vergroten van bewustzijn​;
  • Een aanpak rondom ‘gedragsverandering bij werknemers met financiële zorgen’ delen o.b.v. uitkomsten van een hackathon;
  • Verkennen hoe financiële gezondheid van medewerkers nog meer verbonden kan worden aan vitaliteitsprogramma’s binnen organisaties;
  • Input leveren aan de evaluatie van de NCFG, als partner in het ecosysteem van geldzorgen en schulden. 

“Urgentie op preventie: Het vergroten van bewustzijn”

Partners
ABN AMRO, Belastingdienst, CSU, Deloitte, Eneco, Facilicom, Flanderijn, Friesland Campina, Nationale Politie, Rabobank en Univé. 

Contactinformatie
Margreeth Terpstra - margreeth@ncfg.nl