Hero
Afbeelding
Eindhoven

Werkgroep Meten Financiële Gezondheid

De Werkgroep Meten Financiële Gezondheid heeft de afgelopen maanden gezamenlijk gewerkt aan de doelstelling om het mogelijk te maken voor alle deelnemers aan de NCFG om een nulmeting omtrent Financiële Gezondheid uit te zetten. De Werkgroep heeft de bestaande Nibud Financiële Gezondheidscheck (een online vragenlijst) doorontwikkeld tot een werkgeversvariant. Waarbij de werkgever drie extra vragen naar keuze kan toevoegen. Werkgevers kunnen deze vragenlijst gebruiken voor het uitzetten van een nulmeting binnen de eigen organisatie. De vragenlijst wordt verstuurd door de werkgever, waarbij de email gebruikt kan worden om bepaalde bestaande interne interventies aan te kaarten. De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands en Engels, kost weinig tijd om in te vullen en is eenvoudig opgesteld. 

Daarnaast heeft de werknemer voor het invullen van de vragen geen huishoudboekjes, pensioenoverzichten of exacte bedragen nodig. De individuele werknemer ontvangt meteen zijn/haar score en bijbehorende tips en adviezen te zien (invullen is dus volledig anoniem). 

De uitkomst van de vragenlijst wordt op geaggregeerd niveau gedeeld met de werkgever. De werkgever ontvangt een standaard rapportage waarmee beoordeeld kan worden welke interventies er binnen de organisatie uitgezet kunnen worden. Ook kunnen de adviezen uit de werkgeversrapportage dienen als input voor het interne beleid rondom Financiële Gezondheid.

Onze ambitie is dat alle deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld om de nulmeting ten aanzien van de financiële gezondheid van hun werknemers uit te voeren en het bereik van de meting is 300.000 werknemers per einde 2023. Hiertoe wordt eind juni een Werkgever specifieke nulmeting met bijbehorende werkgeversrapportage beschikbaar gesteld.

“Meten is weten”

Partners
ABN Amro, ARAG, Deloitte, Gemeente Den Haag, ING, Nationale Politie, Nibud, NN, OLVG, PostNL, Rabobank en de Volksbank.

Contactinformatie
Paul Bakker - paul@ncfg.nl 
Suzanne Plusquin - suzanne@ncfg.nl