Margreeth Terpstra

Margreeth Terpstra

Rabobank

“Sinds 2015 zet ik me in voor de preventie van schulden. Samenwerking met publieke en private partijen is daarvoor van groot belang.”

Margreeth Terpstra is binnen Rabobank productmanager Financieel Gezond Leven waar zij in 2021 het team Hulp bij Geldzorgen – ten behoeve van klanten met geldzorgen - heeft ingericht. Margreeth deelt – zowel binnen Rabobank als met andere organisaties – graag haar kennis over het ontstaan van geldzorgen bij klanten én medewerkers, hoe je financiële stress kunt herkennen, hoe je het goede gesprek hierover kunt voeren en hoe je mensen kunt helpen. Margreeth werkt daarbij graag samen met andere (hulp)organisaties, wat zeker gezien de problematiek die speelt bij veel huishoudens hard nodig is. Binnen de NCFG is ze trekker van Werkgroep Bewustzijn en zet zich zo in om het gesprek over financiële gezondheid binnen organisaties te stimuleren.