Nina Meijer

Nina Meijer

Ministerie SZW

We staan voor een maatschappelijke opgave die niemand alleen kan oplossen. Elke partij heeft zijn eigen unieke bijdrage te leveren. Een coalitie is het perfecte vehikel om die krachten te bundelen.”

Nina Meijer is beleidsmedewerker Armoede en Schulden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar werkt zij mee aan het behalen van de ambitieuze doelen voor de komende jaren: de halvering van kinderarmoede en de halvering van huishoudens in armoede en problematische schulden. Eerder werkte Nina bij Society Impact en SchuldenlabNL, waar ze zich bezig hield met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en het vormgeven van publiek-private samenwerkingen. Het mooie van de focus op financiële gezondheid vindt Nina dat veel partijen, zowel publiek als privaat, daar een actieve rol bij kunnen spelen.