Steve Coelers

Steve Coelers

Gemeente Den Haag

Geldzorgen en geldproblemen leiden tot stress, een slechtere mentale gezondheid, en leveren zelfs een lagere levensverwachting op. Dat is onacceptabel. Vanuit de gemeente, maar juist in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zet ik mij in om dit probleem aan te pakken”.

Steve Coelers werkt als Senior Beleidsadviseur Armoede, en als Programmamanager van de Haagse Preventieaanpak, bij de gemeente Den Haag. Hij zet zich in om de effecten van geldzorgen en geldproblemen te dempen, en via preventie te voorkomen. De gezondheidsverschillen zijn groot in Den Haag. Sommige inwoners leven tot wel 10 jaar korter dan inwoners die een paar straten verder wonen. Oorzaak: financiële problemen. Steve vindt dat onacceptabel en zet zich via de NCFG in om samen met andere overheden, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld van elkaar te leren en samen te zorgen dat deze gezondheidsverschillen kleiner worden.