Willem Los

Willem Los

Nationale Nederlanden

“In Nederland, dat tot de rijkste landen ter wereld behoort, zou geen armoede mogen voorkomen. Ik sta er voor dat bedrijven, organisaties, de overheid en stichtingen structureel samenwerken om armoede in Nederland, die wordt veroorzaakt door probleemschulden, aan banden te leggen.”

Willem Los werkt als ‘Kwartiermaker Financiële Gezondheid en Schuldenproblematiek’ bij Nationale Nederlanden (NN) en is daarnaast betrokken bij Stichting ONSbank en Social Debt die jongeren bijstaan met het oplossen van hun schuldenproblematiek. Willem is ervan overtuigd dat armoede alleen kan worden opgelost wanneer er radicale systeemveranderingen worden doorgevoerd en er tegelijkertijd wordt ingezet op gedragsverandering. Structureel samenwerken is cruciaal: we moeten meer doen dan alleen pleisters plakken. Willem is lid van het NCFG kernteam om bij te dragen de armoede in Nederland aan te pakken via ons samenwerkingsverband. Binnen de NCFG is Willem ook betrokken bij de Werkgroep MKB.