Nieuws
Afbeelding
Overdracht

NCFG actiebijeenkomst 30 november 2023

Vandaag vond namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de actiebijeenkomst van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG) plaats. Tijdens deze bijeenkomst heeft Peter Jacobs, CEO van ING Nederland, het voorzitterschap overgenomen van Hans Honig, CEO van Deloitte. Zowel Hare Majesteit Koningin Máxima, in haar hoedanigheid van erevoorzitter van SchuldenLabNL, als demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, waren bij deze actiebijeenkomst aanwezig.

Tijdens het evenement werd er door Hans Honig teruggeblikt op de impact die er in het afgelopen jaar is gemaakt, waarna zes aangesloten publieke en private deelnemers hun ervaringen deelden. Op dit moment heeft ruim 80% van de partners binnen de NCFG, een nulmeting uitgevoerd, een basis-set van interventies opgesteld, en/of een start gemaakt met het implementeren van het actieplan. Peter Jacobs vertelde vervolgens wat zijn ambities zijn voor het komende jaar. Er is in het afgelopen jaar veel bereikt, maar om de gedefinieerde nationale doelen te bereiken moet er een tandje bij. Daarbij werd de nationale actieagenda gepresenteerd, waarin activiteiten zijn opgenomen die deelnemers kunnen doen om bij te dragen aan het behalen van de doelen. De aanwezige deelnemers hebben tijdens het evenement meteen aangegeven met welke activiteiten zij komend jaar aan de slag willen gaan.

Ook werd er aangekondigd dat de banken in de coalitie zich naast werkgever ook als bank aan gaan sluiten bij de NCFG. Banken hebben namelijk een hoop werknemers, maar nog meer klanten. Als bank kunnen ze dus nog veel meer impact maken. Op het gebied van financiële gezondheid werkt de bankensector al jaren samen. Annemein Kolk, directielid van de Nederlandse Vereniging van Banken, was aanwezig om namens de sector toe te lichten waarom en hoe de banken zich aan gaan sluiten bij de NCFG.

Na de plenaire sessie was er gelegenheid om verder te praten over hoe we de komende jaren met alle aangesloten organisaties (nog) meer impact kunnen maken en meer werknemers kunnen bereiken. Best practices werden gedeeld en er was uiteraard volop gelegenheid om met elkaar te netwerken.

Lees via onderstaande downloads het uitgebreide verslag.

Ook interessant