Nieuws
Afbeelding
Slide uit het onderzoek

Rapport - Aanpak van organisaties rondom financiële gezondheid van werknemers

Om een beeld te krijgen wat de NCFG-partners al hebben ingericht om de financiële gezondheid van werknemers te vergroten en waar zij tegenaan lopen, is een vragenlijst uitgezet. De 16 respondenten hebben inzicht geven in hun aanpak van verschillende thema’s: bespreekbaar maken, actualisatie kennisniveau, mobiliseren werknemers, impact op bewustzijn en het aanbieden van interventies (zowel intern als door externe partijen) via verschillende communicatiekanalen. Tot slot is er gevraagd naar de succesfactoren en aandachtspunten bij het inzetten van verschillende type interventies. 

Uit de algemene conclusies blijkt dat: 

  • Een ruime meerderheid van de respondenten een plan van aanpak opgesteld of in ontwikkeling heeft om de financiële gezondheid van werknemers te verbeteren. 
  • De aanpak van de organisaties verschilt in grondigheid; van algemene communicatie rondom het thema tot gerichte trainingen en hulpaanbod. 
  • Ondanks overlappen in de aanpak, verschilt de impact op bewustzijn rondom financiële gezondheid. De helft van de respondenten ervaart positieve impact. 
  • Het (kwantitatief) meten van de impact blijkt lastig. Het gebruik van de aangeboden interventies is (o.a. door terugkoppeling van externe hulporganisaties) beter te monitoren.

Het rapport is beschikbaar in onze rubriek 'kennis delen' of direct hieronder als download. Het dient als achtergrond en inspiratie voor andere organisaties die aan de slag willen met financiële gezondheid. Zie ook de onderstaande slide. 

 

 

Ook interessant