Nieuws
Afbeelding
Update werkgroepen

Update werkgroepen

WERKGROEP MKB

Van de 9,7 miljoen werkenden in Nederland werken zo’n 3 miljoen mensen in het midden- en kleinbedrijf, het MKB. Dat zijn ondernemingen met minder dan 250 mensen in dienst. Daarom is de werkgroep MKB gestart, met als doel om de activiteiten van de NCFG te verbinden met de belevingswereld van de MKB’er. 

Dit doen we door de aanpak van de NCFG beschikbaar te stellen aan het MKB op een manier die voor hen passend is. Zo helpen we MKB’ers om de financiële gezondheid van hun medewerkers te vergroten. Hierdoor wordt de impact van de NCFG vergroot en wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van de nationale doelen. 

De werkgroep richt zich in eerste instantie op de jongere werknemer in het MKB. Een kwetsbare groep. De eerste stap die is gezet is om een onderzoek te doen onder MKB’ers en jongeren. Op basis van dit onderzoek is er voor gekozen om een fysieke ‘toolbox’ te ontwikkelen, die aan MKB’ers kan worden aangeboden, met daarin lokale en landelijke, bewezen effectieve interventies gericht op de jonge werknemer van de MKB’er. 

Deze toolbox is samen met designers en gedragswetenschappers ontwikkeld en op 23 mei voorgelegd aan een panel van MKB’ers en een panel van jongeren. De bevindingen van deze test worden nu verwerkt, waarna de toolbox in oktober als test zal worden gelanceerd in de regio Zwolle. 

Voorzitter 
Willem Los (NN), willem.los@nn-group.com 

Deelnemers 
Frank Brinksmans (NN)   
Linda van Beek (VNO-NCW/MKB-NL)   
Paul Bakker (Rabobank)   
Francine Meijerink (FM Connect)   
Kaj Bots (Behavior Change Group)   
Roel Hopman (NSR) 

Sponsor   
Tjeerd Bosklopper, CEO NN Nederland Non-life, Banking & Technology en lid van de Management Board NN Group

Afbeelding
BREAK

WERKGROEP CSRD

Veel partners van de NCFG zijn verplicht te voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een Europese richtlijn die vanaf 2024 grote bedrijven verplicht te rapporteren over hun (sociale) duurzaamheidsimpact en -beleid. Mogelijk kan de NCFG partners helpen bij de implementatie van de CSRD en kan de CSRD tevens helpen als incentive voor deelname aan de NCFG. 

Het doel van de werkgroep is om handelingsperspectief te bieden aan deelnemers van de NCFG over het opnemen van deelname aan de NCFG in de rapportage op Social (S) van ESG binnen de CSRD. Door het delen van good practices (welke organisaties nemen Financiele Gezondheid bijvoorbeeld al op in ESG-rapportage?) willen we waarde toevoegen voor deelnemers aan deelnemers van de NCFG. 

Het beoogde resultaat van de werkgroep is om 1) tot een handleiding voor deelnemers te komen hoe ze NCFG-deelname en financiële gezondheid kunnen opnemen in hun CSRD-rapportage, en 2) het delen van good practices op dit gebied. 

Voorzitter 
Vera Bergefurt (ING), vera.bergefurt@ing.com 

Deelnemers 
Mariëlle Heuts (APG)   
Menno ter Wal (Deloitte)   
Bart Nieuwstraten (ING) 

Sponsor   
Francine van Dierendonck, lid Raad van Bestuur APG

Afbeelding
BREAK

WERKGROEP ARBEIDSVOORWAARDEN

Het doel van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden is om de financiële gezondheid van werknemers te verbeteren door dit een plek te geven in CAO’s. Hiermee levert deze werkgroep een bijdrage aan het behalen van de ambitie van de NCFG, zoals verwoord in de nationale doelstellingen. 

Om het verbeteren van financiële gezondheid van werknemers een plek te geven in CAO’s, heeft de werkgroep een aanpak in drie stappen gedefinieerd: 

  1. Hoe kan financiële gezondheid van werknemers worden verbeterd. 
  2. Hoe kan het verbeteren van financiële gezondheid van werknemers een plek krijgen in CAO’s. 
  3. Er moet bestuurlijk commitment komen voor het opnemen van het verbeteren van financiële gezondheid van werknemers in CAO’s.

Voor stap 1 is gekeken naar de good en best practices voor het verbeteren van financiële gezondheid van werknemers. Daarnaast is geconstateerd dat veel van deze good en best practices zich lenen om opgenomen te worden in een CAO. Dat is in feite ook al de huidige praktijk, waarin in veel CAO’s al arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen die een bijdrage kunnen leveren aan de financiële gezondheid van werknemers. Denk aan het krijgen van financieel advies, zoals opgenomen in de CAO’s van de SVB, Friesland Campina en ING. Of aan de mogelijkheid die in de CAO van het Rijk is opgenomen voor jonge werknemers, om per jaar maximaal €2000,- van hun studieschuld bij DUO af te kunnen lossen via het Individueel Keuze Budget (IKB). 

Voor de uitwerking van stap 2 heeft Palthe Oberman aangeboden om advies te geven. Palthe Oberman is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Er wordt hierbij gestreefd om de CAO’s algemeen verbindend te laten verklaren, zodat er landelijke dekking komt per sector. 

Voor stap 3 is er een gesprek geweest tussen Peter Jacobs, sponsor van deze werkgroep, en bestuurders van FNV en CNV, die enthousiast reageerden op het voornemen om financiële gezondheid van werknemers een plek te geven in de arbeidsvoorwaarden. Er staat een gesprek gepland met een bestuurder van de AWVN, de werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van een groot deel van de CAO’s.

Voorzitter 
Bart Nieuwstraten (ING), bart.nieuwstraten@ing.com 

Deelnemers 
Lisette Molenaar (SVB)  
Madelon Brecheisen (DNB)  
Safiela Chand (MinIenW)  
Dennis Auer (MinIenW)  
Driss Bouamrani (Friesland Campina)  
Matthijs Ruijzenaars (Rabobank)  
Sadik Harchaoui (SchuldenlabNL)  
Vera Bergefurt (NCFG) 

Sponsor 
Peter Jacobs, CEO ING Nederland

Afbeelding
BREAK

WERKGROEP SOCIAAL INCASSEREN

Sociaal incasseren is een manier van incasseren van betaalachterstanden, waarin het duurzame herstel van de situatie waarin een klant zich bevindt voorop staat. Essentiële kenmerken van sociaal incasseren zijn: 

  • Vroegtijdig contact met klant en een persoonlijke benadering. 
  • Betalingsregeling op maat, die rekening houdt met betaalcapaciteit van de klant en eventuele andere schulden. 
  • Kosten van het gehele incassoproces voor klanten zo laag mogelijk houden. 
  • Doorverwijzing naar ondersteuning en, indien nodig, gemeentelijke schuldhulpverlening. 
  • Waar mogelijk tijdelijk geen nieuwe verplichtingen aangaan met de klant. 

De werkgroep Sociaal Incasseren is een werkgroep in oprichting, met als doel om sociaal incasseren tot norm te maken in Nederland en zo de potentiële maatschappelijke impact van sociaal incasseren uit te nutten. Dit wil de werkgroep doen door een best practice te identificeren en zo handelingsperspectief te bieden aan schuldeisers die sociaal willen gaan incasseren. 

Aanleiding voor het oprichten van de werkgroep is het rapport dat Rebel en SchuldenlabNL hebben opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Dit rapport toont aan dat sociaal incasseren niet alleen goed is voor de schuldenaar en de maatschappij, maar ook interessant is voor de schuldeiser zelf. 

Voorzitter 
Martijn van Veelen (NN), Martijn.van.Veelen@nn.nl 

Deelnemers 
n.n.t.b.

Sponsor 
Sadik Harchaoui, Chef de Mission SchuldenlabNL

Afbeelding
BREAK

WERKGROEP METEN

Het afgelopen jaar hebben 20 partners een 0-meting gedaan in hun organisatie en diverse partners gaan de meting binnenkort doen. Partners kunnen gebruik maken van de meting via de Financiële Gezondheidscheck van Nibud of de meting van Geldfit. Daarnaast maken enkele partners gebruik van het jaarlijks onderzoek van Brainport voor Elkaar en heeft een van de partners Geldvinder ingezet. We hebben vastgesteld dat het doen van een meting waarde heeft ongeacht welke tool daarvoor gebruikt wordt. 

Het doen van een 0-meting levert de organisatie inzicht op om mogelijke vervolgacties in te kunnen zetten. Een voorbeeld hiervan is om de aangeboden interventies beter in beeld te brengen voor de medewerkers, danwel het aanbod uit te breiden. 

De partijen die meetinstrumenten aanbieden hebben wij gemotiveerd om het gesprek met elkaar aan te gaan zodat verbetering en/of verdere integratie voor de gebruikers gerealiseerd kan worden. 

Aangezien het uitvoeren van de nulmeting een standaard onderdeel is van de werkwijze van de NCFG, zullen de activiteiten van de werkgroep Meten worden opgenomen in de standaardprocessen van de NCFG. Hierna wordt de werkgroep opgeheven. 

Voorzitter 
Paul Bakker (Rabobank) paul.bakker@rabobank.nl 

Deelnemers 
Erna Jie-A-Joen (PostNL) 
Lars Brouwer (Politie) 
Gigi Pop (NN), Elise Neven (ABN AMRO) 
Henk Karstel (De Volksbank) 
Niels Koekkoek (Deloitte) 
Marjolein Heijstraten (Deloitte) 
Japke Kaastra (ING)
Lydia van Meeuwen (ABN AMRO) 
uzanne Plusquin (Deloitte) 

Sponsor 
Hans Honig, CEO Deloitte Nederland

Ook interessant